Toimintamalli

Tämän toimintamallin tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajia sekä sairaanhoitajaopiskelijoita integroitumaan työelämään ja yhteiskuntaan. Toimintamallissa on myös tietoa oppilaitoksille sekä organisaatioille, joita suosittelemme hyödyntämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sekä työntekijöiden kanssa toimiessa.

Toimintamalli on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen; Työskentely Suomessa, tukea työelämään sekä osaamisen kehittyminen.

Voit poimia toimintamallista yksittäisiä asioita tai hyödyntää laajemmin isompia kokonaisuuksia integraation parantamiseksi itselle tai sen edistämiseksi omassa organisaatiossasi. Toimintamalliin sisällytetyt tiedot perustuvat KulttuuriOsaaja-hankkeessa kerättyyn tietoon sekä kirjallisuuteen.

Advertisement